(+359)745-60336 ditronika@mail.bg

Габиони

Терминът „габион” идва от Италия и произхожда от латинска дума, която в превод означава „плетен кош”.Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. Габионите и  матраците се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други.

Благодарение на своята гъвкавост и лесен монтаж, те са идеално решение при защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидравлични и дънни прагове, бързотоци, буни, водостоци и други подобни съоръжения.

Габионите са също много добре познати и от години се използват главно в областта на хидротехническото строителство. Като цяло обаче, областта им на приложение в строителството до момента беше ограничена от някои особености на тяхната направа, както и от начина им на свързване. Подпорните или защитни съоръжения, изградени с габионите имат много предимства пред други подобни конструкции по отношение на гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност, екологичност и вписване в околната среда..

Намират приложение при:• в областта на хидротехническото строителство• предотвратяване на ерозионни проблеми.

• изграждане на подпорни стени.

Габионите се пройзвеждат от двойно усукана мрежа като модули с правоъгълна форма и рязлични размери, като например с широчина 1,00-2,00m и височина 0,50-1,00m.

От вътрешната страна имат дифрагми (обикновено на всеки 1,00m).

Ръбовете им се усилват с тел , с по-голям диаметър.